Hakkımızda
<

Kuruluş:


LTS, L
imit Tespit Sonuç kelimelerinin bir araya gelmesi ile 2005 yılında kurulmuştur. 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın özel gıda kontrol labratuvarlarının kuruluşuna dair yönetmeliği doğrultusunda 2006 yılında faaliyet izni almıştır. 


Kuruluşumuzdan bu yana laboratuvarımız, üretimden başlayarak tüketicide sona eren gıda zincirinin her aşamasında - Sağlıklı hammadde temini, üretim, ambalajlama, dağıtım – en önemli unsurun karşılıklı GÜVEN olduğunun bilinci içerisinde olmuştur.

Akreditasyon:

Bu bilinç içerisinde, laboratuvarımız, sonuçlarımızın uluslararası yeterliliğini sağlamak adına 2010 yılında Türkak TS EN ISO/IEC 17025:2005 “Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardına göre akredite olmuştur..

 

Laboratuarımız:

  • Fiziksel, kimyasal, toksin ve mineral analizlerinin yapıldığı Kimyasal Analiz Laboratuvarı
  •  Patojen, bozulmaya yol açan veya indikatör mikroorganizmaların analizlerinin yapıldığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Gıda ile temas eden malzemelerin (cam, porselen, plastik esaslı) analizlerinin yapıldığı Ambalaj Laboratuarı ve
  • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların tayin edildiği GDO Laboratuarı

 

olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

 

Bizi farklı kılan özellikler:

  • Müşterimize en hızlı hizmeti verebilmek açısından numunenin laboratuara kabul edilmesinden raporlanana kadar geçen bütün süreçler LIMS adı verilen bilgisayar yazılımlarıyla desteklenmektedir.
  • Kimyasal analiz laboratuarlarında bulunan cihazlarımız insan hatasını ortadan kaldırmak adına robotik otomatik örnekleyici sistemleri ile çalışmakta olup, Mikrobiyoloji Laboratuarında kurmuş olduğumuz sistemler ile özellikle insan gözünün çok üzerinde hassasiyete sahip ve teknolojik özellikleri sayesinde klasik mikrobiyolojik analizlere göre daha kısa zamanda sonuç veren cihazlarımız mevcuttur.

Ayrıca LTS, gıda analizleri ile sınırlı kalmayıp müşterilerine bir çözüm ortağı olmayı taahhüt etmiştir. Bu amaçla sunduğumuz hizmetlerden birkaçı şunlardır:

  • Tesisinizde Hijyen ve sanitasyonun sağlanması ile ilgili eğitimler verilmesi.
  • Tesisinizin ISO 22000:HACCP standartlarına uygunluğunun denetlenmesi.
  • Numunelerin mühendislerimiz tarafından yerinden teslim alınması.
  • Raporların İngilizce veya İtalyancaya tercümelerinin profesyonel tercümanlar tarafından yapılması.