Mikrobiyoloji
<

Laboratuvarımızda hammadde, yarı mamul, son ürün gıda maddeleri güncel hazırladığımız besiyerleri ile klasik yöntem, VIDAS cihazı ile de hızlı yöntem mikroorganizma tespitleri yapılmakta olup kullanım suları mikrobiyolojik yönden Membran Filtrasyon Yöntemi ile analiz edilmektedir.

 

Analiz Adı

Metodun Kapsadığı Ürün/ Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları

Kullanılan Teknik

Analiz Türü

 

Katı Besiyerinde E. coli

Tüm Gıda

ISO 16649-2

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Cronobacter spp.

(E. Sakazakii)

Süt ve Süt Ürünleri

ISO/TS 22964

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Pseudomanas spp.

Et ve Et Ürünleri

TS EN ISO 13720

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Rope Sporu

Ekmek Mayası ve Unlu Mamuller

TS 3522, TS 5000

Mikrobiyolojik

Kantitatif

S. aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococcus)

Tüm Gıda

ISO 6888-1

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Salmonella spp.

Tüm Gıda

ISO 6579-1

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Koliform Bakteri Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

TS ISO 4832

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

ISO 21528-2

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Küf –Maya Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

ISO 21527-1, ISO 21527-2

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Aerobik Mezofilik Bakteri Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

TS EN ISO 4833-1

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Bacillus cereus

Tüm Gıda

TS EN ISO 7932

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Koliform bakteri (EMS)

Tüm Gıda

TS ISO 4831

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Escherichia coli (EMS)

Tüm Gıda

TS ISO 7251

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Listeria monocytogenes

Tüm Gıda

VIDAS L. monocytogenes Xpress (LMX)-REF 30 123

VIDAS Cihazı

Kalitatif

Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması

Tüm Gıda

VIDAS Staph Enterotoxin (BioMerieux VIDAS SET-II 30705)

VIDAS Cihazı

Kantitatif

Escherichia coli

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

ISO 16649-2

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Koliform

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

TS ISO 4832

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Staphylococcus aureus

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

ISO 6888-1

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Aerobik Mezofilik Bakteri

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

TS EN ISO 4833-1

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Escherichia coli

Tesis Kullanım Suları

SM 9222 G

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Koliform

Tesis Kullanım Suları

SM 9222 B

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Enterekok

Tesis Kullanım Suları

TS EN ISO 7899-2

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Aerobik Mezofilik Bakteri

[22-36 ºC]

Tesis Kullanım Suları

TS EN ISO 6222

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Salmonella spp. Aranması

Tüm Gıda

BIORAD RAPID’ Salmonella

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Listeria monocytogenes Aranması

Tüm Gıda

TS EN ISO 11290-1

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Listeria monocytogenes Aranması

Tüm Gıda

BIORAD RAPID’ L. mono

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Clostridium perfringens Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

TS EN ISO 7937

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Aranması ve Sayımı

Tüm Gıda

ISO 15213

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae Aranması

Su Ürünleri

ISO/TS 21872-1

Mikrobiyolojik

Kalitatif

E. coli Aranması (EMS)

Tüm Gıda (Süt ve Süt Ürünleri Hariç)

ISO 16649-3

Mikrobiyolojik

Kantitatif

E. coli O 157 Aranması

Tüm Gıda

VIDAS®UP E.coli O157 (BioMerieux VIDAS UP 0157 ECPT 30122)

VIDAS Cihazı

Kalitatif

Salmonella spp. Aranması

Tüm Gıda

VIDAS® Salmonella (SLM)

REF 30 702

VIDAS

Kalitatif

E.coli O157 H7 Aranması

Tüm Gıda

TS EN ISO 16654

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Salmonella spp. Serotiplendirme Analizleri (Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis)

Tüm Gıda

ISO/TR 6579-3

Mikrobiyolojik

Kalitatif

Pseudomonas aeruginosa

Kullanım Suyu

TS EN ISO 16266

Mikrobiyolojik

Kantitatif