Hijyen ve Su
<

El ve ekipman yüzeylerinden Klasik yöntem ile alınan swaplar ihtiyaç duyulan analiz parametresine göre laboratuvarımızda tespitleri gerçekleştirilmektedir. İşletme Kullanım suyu analizleri Membran Filtrasyon Yöntemi ile analiz edilmektedir.

Faaliyet Kapsamında gerçekleştirilen tüm parametrelerde akreditasyon bulunmaktadır.

Analiz Adı

Metodun Kapsadığı Ürün/ Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı / Kaynakları

Kullanılan Teknik

Analiz Türü

 

Escherichia coli

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

ISO 16649-2

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Koliform

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

TS ISO 4832

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Staphylococcus aureus

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

ISO 6888-1

Mikrobiyolojik

Kalitatif /Kantitatif

Aerobik Mezofilik Bakteri

Gıda İşletmelerinden Alınan Swap Örnekleri

TS EN ISO 4833-1

Mikrobiyolojik

Kantitatif

Escherichia coli

Tesis Kullanım Suları

SM 9222 G

Mikrobiyolojik (Membranla Filtrasyon Tekniği)

Kantitatif

Koliform

Tesis Kullanım Suları

SM 9222 B

Mikrobiyolojik (Membranla Filtrasyon Tekniği)

Kantitatif

Enterekok

Tesis Kullanım Suları

TS EN ISO 7899-2

Mikrobiyolojik (Membranla Filtrasyon Tekniği)

Kantitatif

Aerobik Mezofilik Bakteri

[22-36 ºC]

Tesis Kullanım Suları

TS EN ISO 6222

Mikrobiyolojik (Membranla Filtrasyon Tekniği)

Kantitatif

Pseudomonas aeruginosa

Tesis Kullanım Suları

TS EN ISO 16266

Mikrobiyolojik (Membranla Filtrasyon Tekniği)

Kantitatif