Hijyen - Su
<

Personel ellerinden swab yöntemi ile örnekleme yapılarak mikrobiyolojik analiz yapılmasını kapsar.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

Akreditasyon

SWAB

Swab (E.coli)

ISO 16649-2

SWAB

Swab (S.aureus)

ISO 6888-1

SWAB

Swab (Koliform)

ISO 4832

SWAB

Swab (A.M.B.)

TS 7703 EN ISO 4833

 

Üretim prosesinde kullanılan ekipman ve yüzeylerden swab yöntemi ile örnekleme yapılarak mikrobiyolojik analiz yapılmasını kapsar

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

Akreditasyon

SWAB

Swab (E.coli)

ISO 16649-2

SWAB

Swab (S.aureus)

ISO 6888-1

SWAB

Swab (Koliform)

ISO 4832

SWAB

Swab (A.M.B.)

TS 7703 EN ISO 4833

Üretim, depo, soğuk hava depoları, ofisler gibi alanlarda, ortamdaki mikrobiyal yükün ölçülmesi , ortam analizleri

Tesis kullanma suları, havuz suları, arıtma sularında mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel analizlerin yapılması. İçme suları, kaynak suları, numunenin alınması ve taşınması ile ilgili SSS.

Deney Alanı

Deney Adı

Deney Metodu

Akreditasyon

SU ANALİZLERİ

Koliform

ISO 9222 B

E.coli

SM 9222 G

Enterokok

TS EN ISO 7899-2

Toplam mikroorganizma (22oC-36oC)

TS EN ISO 6222

 

*Tablo A. Kontrol izleme parametreleri.

İçme-Kullanma Suları

İçme Suları

Kaynak Suları*

Renk

Renk

Renk

Bulanıklık

Bulanıklık

Bulanıklık

Koku

Koku

Koku

Tat

Tat

Tat

İletkenlik

İletkenlik

İletkenlik

Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH)

Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH)

Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH )

Nitrit

 

 

Amonyum

Amonyum

Amonyum

Alüminyum

Alüminyum

 

Demir

Demir

 

C. perfringens (Sporlar dâhil)

C. perfringens (Sporlar dahil)

C. perfringens (Sporlar dahil)

E. coli

E. coli

E. coli

Koliform bakteri

Koliform bakteri

Koliform bakteri

 

P. aeruginosa

P. aeruginosa

 

22 ve 37 oC’de koloni sayımı

22 ve 37 oC’de koloni sayımı

*Tablo İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinden alınmıştır.

Yetkili ve eğitimli personelimiz ile ISO 22000:2005 ve GMP standartlarına uygun hazırlanmış soru listeleri ile denetimler gerçekleştirilmektedir.

  • Ham madde depo alanı
  • Yarı mamul depo alanı
  • Üretim alanı
  • Son ürün depo alanı
  • Personel giyinme-dinlenme alanları
  • Sevkiyat noktaları

Hijyen, sağlıklı gıda üretimi yapmak amacıyla, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uygun koşulların sağlanması için gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür. Sanitasyon ise, bu uygun koşulların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması adına alınan önlemlerin tümüdür. Bir tesiste, tüm bu hijyen sanitasyonun sağlanması adına personele HACCP ve ISO 22000 kriterleri dahilinde uzman personellerimiz ile hijyen ve sanitasyon eğitimleri vermekteyiz.