Gıda Risk Analizleri
<

İşletme içerisindeki gıda güvenliği yönünden risk seviyeleri belirlenen ve yerinden teslim alınan numuneler, analiz edileceği noktaya uygun teknik ekipman ile zamanında ulaştırılmaktadır.

Numunenin cinsi ve ihtiyaç duyulan analiz parametresine göre ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlarla analizleri gerçekleştirilmekte ve istenilen standartlara göre uygunlukları değerlendirilmektedir.